02-615-1259

วันจันทร์ - วันศุกร์ 08:30 น. - 17:30 น.

ที่ตั้งสำนักงานใหญ่

252 อาคารเอสพีอี ทาวเวอร์ ชั้น 14

Stock Price

Updated 9 Feb 2018 14:08

STOCK INFO

PYLON 15.40 THB

Change (%Change)

+0.20 (+1.23%)

Volume (Shares)

434,015

High-Low

16.00- 11.50

Updated 9 Feb 2018 14:08

PYLON

STOCK INFO

15.40 THB

บริษัท ไพลอน จำกัด (มหาชน)

Foundation Professional